RECHT IS RECHT…

©CopyRock all rights reserved

recht is rechtAlle vormen, beelden, teksten e.d. zijn exclusief eigendom van Rock Reclame©.

Alle vormen, beelden, teksten e.d. zijn exclusief eigendom van Rock Reclame©. Niets van deze website mag -op welke wijze dan ook- worden overgenomen en/of vermenigvuldigd door derden, zonder voorafgaande schriftelijke gespecificeerde toestemming door deze rechthebbende. Elke overtreding hieromtrend wordt zonder verdere voorafgaande waarschuwing belast met €5.000,- per overtreding per gebruiksdag, met een maximum van €250.000,- voor elk overtredingsdeel, vermeerderd met eventuele benodigde juridische- en incassokosten..


rock reclame
RockRaamsveld B.V.
KvK 2807 3211

© CopyRock All rights reserved
© CopyRock All rights reserved